• april 21, 2020

Business as usual trots Corona

Business as usual trots Corona

Vi ser precis som hela världen effekterna av Corona-pandemin. Vi vet att det ställer högre krav på oss alla att samverka på nya sätt. Vi finns därför tillgängliga både i Sverige och från produktionskontoret i Litauen med alla de digitala verktyg som nu erbjuds ifall ni har funderingar i projekt eller önskar bolla nya idéer! Allting från snickeri till metall & pulverlack samt stoppade möbler produceras som vanligt i Litauen och godstransporter till Sverige sker enligt plan.