Reklamation – vår process

 

  1. Fota eller filma produkten som är skadad
  2. Formulera vad som hänt, ju mer information vi får desto snabbare kan vi hantera ärendet
  3. Uppge ordernummer i rubriken och maila till info@resizedesign.se

 

När vi fått informationen gör vi en bedömning utifrån underlaget.
Därefter återkopplas ni med en passande lösning på hur vi tillsammans går vidare.