× kontakta oss
×

nyhet

tips från forskare - optimera din arbetsmijö

22 augusti 2022

#kontorsinredning

Inredningsarkitekter

Det finns flera fördelar med att optimera sin arbetsmiljö. Här går vi igenom vetenskapsbaserade steg, framtagna av neuroforskaren Andrew Huberman, Ph.D, som effektivt förbättrar din produktivitet genom enkla förändringar i din vardag.

Huberman har tagit fram fem vetenskapsbaserade steg för att förbättra arbetsmiljön och det finns flera fördelar med att genomföra detta.

Oavsett var du arbetar, på kontor, hemma eller var som helst finns det enkla saker som alla kan göra för att optimera sin produktivitet.
När du har genomfört dessa steg kan du:
• Hålla dig pigg och behålla koncentrationen längre.
• Förbättra hållningen och reducera smärta i nacke, rygg och bäckenbotten.
• Bättre nyttja specifika sinnestillstånd som kreativitet, logik med mera i dina arbetsuppgifter.

Fem vetenskapsbaserade steg till optimal produktivitet

1

Varva mellan sitta och stå

En del föredrar att sitta och en del att stå vid sitt skrivbord. Det bästa är att kunna variera sig. Forskning visar att det är bra att ta en 5-15 minuters promenad efter cirka 45 minuters arbete. Försök därför att sitta och jobba 10-30 minuter, sedan stå och jobba 10-30 minuter och på så sätt skifta mellan detta under arbetsdagen.

Vissa arbetsuppgifter kan med fördel utföras medan man går. Enligt Huberman har förbättringar i uppmärksamhet och kognition observerats hos personer som är aktiva under arbete jämfört med sittande. Däremot kan verbalt minne vara sämre vid aktivitet.
2

Tidsperioder för utmanande arbetsuppgifter

Vi fungerar olika under dygnet för när vi är som mest skärpta och när vi bäst klarar av att utföra de mest utmanande arbetsuppgifterna, som exempelvis hårt analytiskt tänkande.

Fas 1
Huberman menar på att vi neurokemiskt inte är samma person dygnets alla timmar. Han kallar den första delen av dagen, 0-8 timmar efter att vi har vaknat, för Fas 1. Då är noradrenalin, kortisol och dopamin förhöjda i hjärnan och kroppen och vakenheten kan stimuleras mer med hjälp av solljus, koffein och fasta. Denna fas är idealisk för utmanande arbetsuppgifter då man kan dra fördel av sin naturliga biologi.

Fas 2
Fas 2 är 9-16 timmar efter uppvaknandet. Då är serotoninnivåerna relativt förhöjda, vilket ger ett något mer avslappnat tillstånd. Det här är optimalt för kreativt arbete och brainstorming.

Fas 3
Sista fasen, Fas 3, är 17-24 timmar efter att du har vaknat. Det är perioden när du ska sova eller försöka sova. Under den här fasen ska du helst inte tänka hårt eller arbeta, om du inte absolut måste. Nu ska du i stället ha det mörkt omkring dig och ha en låg rumstemperatur för att bättre kunna somna och sova.
3

Skärm på rätt plats

Vår vakenhetsnivå är kopplat till var vi tittar. Om vi tittar ner mot marken aktiveras nervceller relaterade till lugn och sömnighet och tvärtom när vi tittar upp. Därför är det bra att ha bildskärmen eller boken i ögonhöjd eller något över.
4

Rätt bakgrundsljud

Det är mycket individuellt om man föredrar att det är helt tyst eller om man föredrar bakgrundsljud vid arbete. Vissa typer av bakgrundsljud är särskilt bra för vårt arbete. Att arbeta med så kallat vitt, rosa eller brunt ljudbrus i bakgrunden kan vara bra för arbetspass på upp till max 45 minuter. Du kan enkelt söka fram dessa brus på Youtube och i olika appar.
5

Rätt takhöjd

Huberman menar också på att vi behöver rätt takhöjd i vår arbetsmiljö, för olika typer av arbetsuppgifter. Genom att ha små synfält, med ett lågt tak, kan vi fokusera bättre på analytisk bearbetning och detaljarbeten. Ett större synfält, med ett högt tak, väcker abstrakta tankar och kreativitet. Relativt små skillnader i takhöjd har i studier visat på skillnader. Det kan därför vara bra att arbeta på olika platser, det vill säga i olika rum, byggnader, inne och ute beroende på vilken typ av arbete man ska utföra.

andrew huberman – neuroforskare och professor

Andrew Huberman, Ph.D., är neuroforskare och professor vid institutionen för neurobiologi vid Stanford University School of Medicine. Han har gjort många betydelsefulla bidrag till områdena för hjärnutveckling, hjärnfunktion och neural plasticitet - förmågan hos vårt nervsystem att koppla om och lära sig nya beteenden, färdigheter och kognitiv funktion. Sedan en tid tillbaka delar han sina kunskaper genom sin podcast HubermanLab.

söker du inredningspartner som tänker ett steg längre?

Vi brinner för att skapa kontorsinredning som optimerar både lokaler och människors förutsättningar för produktivt och kreativt arbete.

Har du kollegor eller vänner som skulle vara intresserade av denna nyhet?

dela gärna, tack !

Vita Garte

vita garte

marknads- och
digitaliseringsansvarig